Home

☆ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการ Active Recruitment ปี 60 วิศวฯ เครื่องกล รอบที่ 3☆

ตามที่ภาควิชาฯ ได้จัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการ Active Recruitment ประจำปี 2560 รอบที่ 3 ไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ.2560 มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อดังประกาศนี้

Read more...

ทำไมวิศวฯ เครื่องกลถึงน่าเรียน

ในขณะที่เทคโนโลยีพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่วิศวกรรมเครื่องกลก็ยังคงเป็นสาขาที่มีความต้องการตลอดมา จากผลการสำรวจความต้องการสาขาวิชาชีพต่างๆ โดย The National Association of Colleges and Employers (NACE) ปี 2017 นี้วิศวกรรมเครื่องกลก็ยังคงอยู่ใน 10 อันดับสาขาที่นายจ้างต้องการมากที่สุด ...อ่านเพิ่มเติม...

ถ้าอยากรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกลมากขึ้น มารู้จักกันได้ในค่าย ME TUNE UP Camp #11 (สมัครด่วน !! ปิดรับสมัคร 28 เม.ย. 60)

มจธ. ติดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2017
(Times Higher Education Asia University Rankings 2017)
โดย Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากประเทศอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการจัดอับดับเป็นอันดับที่ 2 ของไทย (อันดับที่ 101-110 ของเอเชีย)
อ่านเพิ่มเติม