Home

ผลการสอบโครงการ Active Recruitment 61 รอบ 1/1

โครงการ Active Recruitment 61 รอบ 1/1 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้พิจารณาคุณสมบัติ แฟ้มผลงาน และจัดสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 60 ไปนั้น ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงานดังไฟล์ต่อไปนี้
รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก Active Recruitment 61 รอบ 1/1 (pdf)
ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกให้ดำเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด (link)

สำหรับโครงการ Active Recruitment รอบต่อไป ยังไม่เปิดรับสมัครในขณะนี้ กรุณาติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของภาควิชา

เครื่องกล บางมด ติด World Class Ranking หนึ่งเดียวในประเทศไทย

จากการจัดอันดับโดย Academic Ranking of World Universities (ARWU) ประจำปี ค.ศ.2017 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) เป็นหนึ่งเดียวของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลในประเทศไทยที่ติดอันดับในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ... ดูรายละเอียดผลการจัดอันดับ

Read more...

มจธ. ติดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2017
(Times Higher Education Asia University Rankings 2017)
โดย Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากประเทศอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 2 ของไทย (อันดับที่ 101 - 110 ของเอเชีย)
อ่านเพิ่มเติม