พิธีหล่อ "พระพุทธชัยมงคล"

ภาควิชาฯ เป็นประธานดำเนินงานจัดสร้างพระพุทธรูปประจำภาควิชาฯ "พระพุทธชัยมงคล"
โดยจัดพิธีเททองหล่อ ณ มณฑลพิธีใจกลางมหาวิทยาลัย
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558