เครื่องกลอาสา ครั้งที่ 6 (2558)

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ จัดค่ายเครื่องกลอาสา ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านอ่างศิลา และ โรงเรียนบ้านไทรงาน อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่  9-13 ธันวาคม พ.ศ.2558