Home

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ME Energy & Water Saving Day 2016

พบกับกิจกรรม
  - ซุ้มให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
  - กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม
  - เกมชิงของรางวัลมากมาย

 

ตารางกิจกรรมเวทีกลาง
09:00 - 11:00  พิธีเปิด
10:00 - 11:30  การบรรยายแนวทางการประหยัดพลังงาน โดยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
11:30 - 12:00  พิธีปิด