Home

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการ Active Recruitment ปี 60 วิศวฯ เครื่องกล รอบที่ 2

ตามที่ภาควิชาฯ ได้จัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการ Active Recruitment ประจำปี 2560 รอบที่ 2 ไปเมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อดังประกาศนี้

 

นายนรวิชญ์ ธีระชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
นางสาวจารุวรรณ วรรณศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
นางสาวณัฏฐ์ชานนท์ นิรภัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช
นายชวิน เกยานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช
นายศรัณญ์ เจริญพานิชเสรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี
นายศุภชีพ ตุ้มเพ็ชร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
นางสาวศศิณา วงศ์ชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
นายปิยบุตร พะบุญรักษ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน