Home

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสอบสัมภาษณ์ Active Recruitment 61 รอบ 2

ผลการคัดเลือกเอกสารแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัครเข้าสอบโครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 61 รอบ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตามเกณฑ์การพิจารณาของภาควิชาฯ มีผู้ผ่านเข้าสอบสัมภาษณ์ดังนี้ [pdf ไฟล์รายชื่อผู้ผ่านเข้าสอบสัมภาษณ์] ทั้งนี้ลำดับในไฟล์รายชื่อนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลำดับหรือคะแนนในการคัดเลือก

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 9:00 เป็นต้นไป
สถานที่ อาคารวิศววัฒนะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 4

จำนวนการรับ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเรียนต่อโครงการ Active Recruitment รอบที่ 2
            - วิศวกรรมเครื่องกล จำนวนรับ 10 คน
            - วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน จำนวนรับ 40 คน
ทั้งนี้อาจจะไม่รับเต็มจำนวน ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียน

หมายเหตุ นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศ ให้มาติดต่อขอรับแฟ้มสะสมผลงานคืนได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 5  อาคารวิศววัฒนะ   ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561 (ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ 08.30-16.30) หากเกินกำหนดทางภาควิชาไม่ขอรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น